SOM – Solidariteit Op Maat

Kinderen die omwille van financiële redenen geen deel kunnen nemen aan het spel van scouting of kinderen die niet kunnen deelnemen aan activiteiten die geld kosten? Onze eenheid kan deze drempel verlagen door middel van Solidariteit Op Maat.

Solidariteit Op Maat of SOM is een systeem waarmee wij als jeugdvereniging, met ondersteuning van FOS Open Scouting, de financiële drempel willen verlagen om scouting betaalbaar te maken voor iedereen. SOM valt uiteen in twee delen: een korting op lidgelden of SOMkort en een korting op activiteiten, kampen en materialen of SOMfonds.

Tegemoetkoming op lidgeld (SOMkort)

Een onderdeel van SOM is SOMkort. Dit is een korting op het inschrijvingsgeld die wij jullie heel eenvoudig kunnen aanbieden. FOS Open Scouting betaalt namelijk één derde van het officiële verzekeringsgeld terug, maar ook de eenheid ondersteunt jullie door zelf 1/3e van dat bedrag bij te leggen. Dit wil zeggen dat wij ons inschrijvingsgeld voor u kunnen verlagen naar €16,5. U hoeft hier als ouder geen bewijs voor in te dienen, dit systeem is gebaseerd op vertrouwen. Wanneer u uw kind wenst in te schrijven via het SOMkort systeem, gelieve uw takleider te verwittigen. De takleider zorgt ervoor dat je recht hebt op die korting en €16,5 betaald voor de inschrijving.

Voor wie is SOMkort?

Voor sommige ouders vormt het inschrijvingsgeld een drempel om te kunnen deelnemen aan scouting, ook hen willen wij insluiten in onze jeugdbeweging. Solidariteit Op Maat is een systeem dat werkt op vertrouwen en de beslissingen worden steeds in overeenkomst met de ouders en de leiding gemaakt (waarbij elke situatie en positie apart in acht wordt gehouden).

Tegemoetkoming voor activiteiten, kampen en materialen (SOMfonds)

Naast een korting op lidgeld bieden wij ook een korting aan op activiteiten, kampen, uniform en andere scout gerelateerde materialen via het SOMfonds. Net zoals bij SOMkort gaat het hier om een financiële tegemoetkoming voor ouders die het moeilijker hebben. Het gaat hier om een tegemoetkoming op uniformen, kampen, activiteiten, schoenen, slaapzak,… en alle andere zaken die men nodig heeft om het spel van scouting te kunnen spelen. De berekening van tegemoetkomingen gebeurt op basis van de een derde regel: 2/3 voor de eenheid + 1/3 voor de ouders. De tegemoetkoming van FOS Open Scouting heeft een bovengrens van 150 euro per kind per jaar.

Na aftrek van alle kortingen wordt de kost van een jaar scouting dus al sterk verlaagd. Hiernaast kan de kost echter nog gedrukt worden door te kijken wat de mutualiteiten voor de ouders kunnen betekenen in de pogingen naar financiële drempelverlaging. Zo bieden ziekenfondsen kortingen aan op kamp- en lidgelden. Een overzicht van de voornaamste ziekenfondsen met de reeds getekende aanvraagformulieren zijn te vinden onder het rubriekje ‘fiscale attesten’.

Wilt u een beroep doen op SOMkort en/of SOMfonds, dan kunnen jullie zich richten naar info@devleermuis.be, de eenheidsleider van de eenheid. Samen met de eenheidsleiding zullen we ons hier in alle discretie en vertrouwen verder over ontfermen.

Samenvattende brief