Inschrijven nieuwe leden

Inschrijven

De infonota met alle informatie met betrekking tot de voorinschrijvingen voor nieuwe leden voor het scoutsjaar 2023-2024 vindt u door te klikken op het potloodicoontje. Deze infonota biedt een uitgebreid overzicht over de maximumaantallen per geboortejaar, de werking van de wachtlijsten, de voorrangsregels etc. Lees deze info zeker aandachtig door. Met eventuele vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij inschrijvingen@devleermuis.be.

Inschrijving reeds lid

Wie vorig jaar reeds lid was, kan zich bij de start van het scoutsjaar automatisch opnieuw inschrijven door het lidgeld te storten op onze rekening.

Het lidgeld bedraagt 50 euro per jaar (30 euro per jaar voor leiding en stam): dit omvat de verzekering, het vieruurtjesgeld en het geld om de zaterdagactiviteiten mogelijk te maken.

Vanaf het derde kind wordt het inschrijvingsgeld voor het derde kind gereduceerd tot 45 euro per jaar. Om in te schrijven stort je het bedrag op onze rekening (BE96 8913 7414 7905) met vermelding van je naam, de tak waarin je staat en je geboortedatum.

Via SOMkort en SOMfonds is het mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen op lidgeld en activiteiten! Meer informatie kan je vinden bij Solidariteit Op Maat