Scoutsgroep 200e FOS De Vleermuis

Menu

Vleermuisnieuws

Liefste vleermuizen en vleermuisouders

WE GAAN OP KAMP!
Vrijdag 22/5 kregen de jeugdbewegingen groen licht. Onder strikte voorwaarden kunnen en mogen de kampen doorgaan. De overheid stelde een aantal maatregelen en FOS maakte hier voor ons een duidelijk overzicht van met nog extra richtlijnen.

ALGEMENE ORGANISATIE
Na het grondig bestuderen van de maatregels en richtlijnen heeft de AEL samen met een aantal foerageleden de grote lijnen van het kamp uitgezet. Wij willen jullie dus al kort een aantal puntjes meegeven:

 • We werken met bubbels van max. 50 personen (leden + leiding). Veiligheid voor alles. Na de inschrijvingen zal blijken of en hoe er moet worden afgeweken van de normale opdeling in takken.
 • Binnen de bubbel gelden geen afstandsbeperkingen, zodat de kinderen zich volledig kunnen uitleven. Het spreekt voor zich dat wij bij het plannen van activiteiten en spelletjes rekening houden met de veiligheidsrichtlijnen (vb. geen vleeshoop, geen 2-of 3daagse staptochten, …) Ook het belang van voldoende nachtrust stellen we voorop!
 • Elke bubbel krijgt een kleur. Deze kleuren gebruiken we om aan te duiden wie welk materiaal kan gebruiken en welke leden tot dezelfde bubbel behoren.
  • elke bubbel krijgt een toilet met eigen kleur
  • elke bubbel krijgt een afgebakende ruimte om te spelen, slapen, eten, …
  • ook materiaal, voeding, … krijgt ditzelfde kleursysteem
 • Nadat een bubbel gebruik heeft gemaakt van de douches, worden deze volledig ontsmet door de foerage.
 • Er is dit jaar geen bezoekdag, omdat het dit jaar niet mag. We zullen wel proberen elke dag een post op Instagram of Facebook te plaatsen om jullie op de hoogte te houden met een foto of filmpje van jullie sloebers!
 • Voor het vervoer houden wij 3 opties open, hier kunnen we momenteel nog geen vaste beslissing rond maken wegens onduidelijkheid NMBS.
  • reizen per trein en per bubbel op verschillende uren (of zelfs dagen)
  • bus per bubbel
  • combinatie van beiden (kleinsten per bus en oudere leden per trein)

VERVOER
Voor de bevers start het kamp op maandag 6 juli en eindigt het op zondag 12 juli. Zij komen naar huis met trein of bus (zie eerder) en hun bagage komt mee op het einde van kamp met de rest.

Voor alle andere takken begint het kamp op maandag 6 juli en eindigt het op donderdag 16 juli. Hiervan kan echter afgeweken worden al naargelang de noden en mogelijkheden m.b.t. vervoer. Het is mogelijk dat VG’s en seniors al op zondag 5 juli vertrekken en dat welpen, wolven en JVG’s reeds op woensdag 15 juli huiswaarts keren. Maar dit staat niet vast en zal opnieuw afhangen van de manier waarop de kinderen naar kamp komen.

INSCHRIJVEN
Wij vragen u met aandrang uw kind in te schrijven tijdens het beperkt openstaan van het formulier. Het inschrijvingsformulier zal voor u openstaan t.e.m. zondag 7 juni. Daarna worden de bubbels gevormd en kunnen wij niet garanderen dat uw zoon/dochter nog een plaats heeft binnen de bubbel. Wij respecteren ten alle tijde het getal 50! Let op: deze inschrijvingsperiode is dus ook geldig voor leiding én stam!
Uw zoon/dochter is ingeschreven indien u tijdig:

 • de google forms invult: klik hier
 • betaalt op het rekeningnummer: BE96 8913 7414 7905 met de vermelding “Kamp Steinbach – tak – naam en familienaam”
  • bevers: 105 euro
  • welpen, wolven, JVG’s, VG’s en seniors: 135 euro
  • leiding: 55 euro
  • stam: (zie mail Bernersennenhond)

MEDISCHE FICHE
Later volgt nog een uitgebreide medische fiche, deze kan je afgeven bij het afzetten van de bagage (donderdag 2 juli). Wij moeten deze fiche zelf nog ontvangen van de overheid.
Voor kinderen uit de risicogroep is het belangrijk dat u voor uw kind een doktersattest voorziet waarin wordt bevestigd dat uw zoon/dochter aan het kamp kan deelnemen.

SHOP
Onze online shop gaat weer open en u kan dus terug bestellen t.e.m. 16 juni. We zullen niet meer werken met een shop aan het lokaal, maar bij uw aankopen geeft u uw gsm nummer mee en dan neemt Viviane (shopverantwoordelijke) verder contact met u op over hoe de aankoop tot bij u raakt! Gelieve reeds online te betalen, of bij levering met payconic (geen cash)!

Wij weten dat u nog met heel veel vragen zit. Wij beginnen momenteel aan onze blok- en examenperiode en hopen dat u ons de tijd geeft om beide taken (studies en kamp) tot een goed einde te brengen. Samen met de volledige leidingsploeg, stam en foerage blijven wij werken aan een leuk en veilig kamp. Naarmate wij van de overheid meer informatie krijgen en het duidelijk wordt hoeveel kinderen meegaan, kunnen wij het kamp stap voor stap verder uitwerken. Wij garanderen u dat alle nodige info tijdig online komt!

Mochten jullie nog vragen hebben over de inschrijvingen of eventueel met onduidelijkheden zitten, aarzel dan niet om ons te contacteren via AEL@devleermuis.be

Wij hopen dat jullie allemaal meegaan om er samen met ons een GEWELDIG kamp van te maken.

Vleermuisgroeten (vanop 1,5m)
De leiding