Scoutsgroep 200e FOS De Vleermuis

Menu

Inclusie en ondersteuning

De Vleermuis is lid van de Federale Open Scouting.
Onder deze noemer willen wij ons inzetten om leuke vrijetijdsbesteding voor iedereen toegankelijk te maken, maar dan ook iedereen. Wij willen vertrekken vanuit de visie dat elk kind recht heeft op deze vrijetijdsbesteding, ondanks een andere sociale of etnische achtergrond, andere geloofsovertuiging, fysieke of psychische beperkingen… Vaak vormen dit grote drempels om toegang te zoeken tot de jeugdbeweging.

Als leidingsploeg van De Vleermuis willen wij op zoek gaan naar mogelijkheden om deze drempels te verlagen en inclusie mogelijk maken. Mocht je met concrete vragen zitten rond inclusie, ondersteuning, of andere vragen die van belang zijn om vrijetijdsbesteding binnen onze scouts voor u of uw kind mogelijk te maken?

Aarzel dan niet om onze Assistent Eenheidsleiders of takleiders te contacteren, dan staan wij graag open om hier verder over te communiceren en samen op zoek te gaan naar de meest geschikte aanpassingen en mogelijkheden.
Omtrent financiële drempels kunt u ook terecht op de doorklikpagina
Solidariteit Op Maat op onze Vleermuissite. Hier krijgt u meer info over financiële bijstand bij de inschrijving.

Bij vragen mag je contact opnemen met de Ael via Ael@devleermuis.be