Scoutsgroep 200e FOS De Vleermuis

Menu

Wolven

Programma

Een spelletje

Wolven

spel (het; o; verkleinwoord: spelletje)
1. het spelen, het bewegen: een spel van krachten onderlinge beïnvloeding
2. (meervoud: spelen) bezigheid ter ontspanning volgens bep. regels: vrij spel hebben onbelemmerd zijn gang kunnen gaan; (sport) gevaarlijk spel actie die gevaar oplevert voor de tegenstander en daarom als overtreding geldt
3. (meervoud: spelen) kansspel: hoog spel spelen veel risico nemen om iets te bereiken
4. (meervoud: spelen) een partij die je speelt: een spelletje doen; een spelletje domino; geen spelletjes spelen eerlijk zeggen wat je bedoelt; alles op het spel zetten wagen
5. (meervoud: spellen) stel voorwerpen die je bij een spel (2) nodig hebt
6. (meervoud: spelen) toneelspel
7. het bespelen van een instrument: vioolspel
8. (meervoud: spelen) wedstrijd: de Olympische Spelen

of nog: Een spel is een activiteit, buiten de gewone dagelijkse bezigheden, waaraan een of meer mensen – of bij uitbreiding andere diersoorten – deelnemen, als vermaak en/of om een of meer vaardigheden of talenten ten volle te benutten of te vergroten.

Vandaag doen we eens gek en spelen we zo een “spel”!

Wat Een spelletje
Waar Scoutsterrein
Wanneer Zaterdag 15 december van 14u tot 17u
Opgepast

Op komst bij: Wolven

Wanneer Wat Waar Opgepast
Maandag 1 juli tot en met donderdag 11 juli
Paliseul
keitof