Scoutsgroep 200e FOS De Vleermuis

Menu

Wolven

Programma

Een spelletje

spel (het; o; verkleinwoord: spelletje)
1. het spelen, het bewegen: een spel van krachten onderlinge beïnvloeding
2. (meervoud: spelen) bezigheid ter ontspanning volgens bep. regels: vrij spel hebben onbelemmerd zijn gang kunnen gaan; (sport) gevaarlijk spel actie die gevaar oplevert voor de tegenstander en daarom als overtreding geldt
3. (meervoud: spelen) kansspel: hoog spel spelen veel risico nemen om iets te bereiken
4. (meervoud: spelen) een partij die je speelt: een spelletje doen; een spelletje domino; geen spelletjes spelen eerlijk zeggen wat je bedoelt; alles op het spel zetten wagen
5. (meervoud: spellen) stel voorwerpen die je bij...

Lees verder
Wat Een spelletje
Waar Scoutsterrein
Wanneer Zaterdag 15 december van 14u tot 17u
Opgepast

Op komst bij: Wolven

Wanneer Wat Waar Opgepast
Zaterdag 15 december van 14u tot 17u
Scoutsterrein
Zaterdag 22 december van 19u tot 21u
Scoutslokaal
Zaterdag 29 december van 19u tot 21u
Scoutslokaal
Zaterdag 5 januari van 19u tot 21u
Scoutslokaal
Zaterdag 12 januari van 14u tot 17u
Scoutsterrein
Zaterdag 19 januari van 14u tot 17u
Scoutsterrein
Zaterdag 26 januari van 14u tot 17u
Scoutsterrein
Zaterdag 2 februari van 14u tot 17u
Scoutsterrein