Scoutsgroep 200e FOS De Vleermuis

Menu

Welpen Felian

Programma

Kerkspel

“2. Esau trouwde met vrouwen uit Kanaän: met Ada, de dochter van de Hethiet Elon, met Oholibama, die een dochter was van Ana en een kleindochter van de Chiwwiet Sibon, 3en met Basemat, de dochter van Ismaël en de zuster van Nebajot. 4Ada baarde hem Elifaz, Basemat baarde Reüel, 5en Oholibama baarde Jeüs, Jalam en Korach. Dit waren de zonen van Esau, die hij in Kanaän kreeg.”
Bron: Beo’s dagboek

We gaan op bezinning naar de kerk van Dikkelvenne.
3uren pure stilte om tot onszelf te kunnen komen en te kunnen praten met onze goede vriend “God”.
Als vieruurtje eten we een lekkere hostie, mmmmmmmmmm…

Wat Bezinning
Waar Scoutlokaal
Wanneer Zaterdag 22 oktober van 14u tot 17u
Opgepast Paters Jezuïeten

Op komst bij: Welpen Felian

Wanneer Wat Waar Opgepast
maandag 2 juli tot en met donderdag 12 juli
Graide
SCOUTSKAMP!!!!!