Scoutsgroep 200e FOS De Vleermuis

Menu

Vleermuisnieuws

Op 15 augustus 2015 om 9u00 start de nieuwe online voorinschrijvingsperiode. Kinderen van geboortejaar 2009 kunnen pas vanaf dan inschrijven. Het inschrijvingsformulier zal pas dan online staan.

Anno 2014-2015 werkten de meeste geboortejaren jammer genoeg met een wachtlijst. Wie vorig jaar op de wachtlijst stond, krijgt voorrang op de voorinschrijvingen van 2015-2016 en hoeft zich niet opnieuw aan te melden of in te schrijven. Zoals vorig jaar nemen we contact op met de eerste op de wachtlijst van zodra een plekje is vrijgekomen.

Een nieuw lid kan dan 4 zaterdagen proef lopen, vooraleer hij zich definitief inschrijft. Onder een nieuw lid verstaan we iemand die zich kan aansluiten bij de scouts en niet meer op de wachtlijst staat. Het is dus niet de bedoeling dat iemand proef komt lopen als hij/zij nog op de wachtlijst staat.

Wacht dus een bevestigingsmailtje van de leiding af vooraleer je als nieuw lid start met je proefperiode

Meer info vind je bij de rubriek Ledenstop