Scoutsgroep 200e FOS De Vleermuis

Menu

Vleermuisnieuws

Lieve Vleermuizen,

Wij hebben heel groot nieuws! Houd u vast, want het is de moeite!
We namen onze eenheid eens grondig onder de loep en hebben besloten om in het belang van de eenheid het over een andere boeg te gooien en een herstructurering door te voeren. Het is zover, vanaf volgend scoutsjaar (2018-2019) komt hij er, de beruchte wolventak, een aparte tak voor het 5e en 6e leerjaar.

Hoe ziet die herstructurering er uit?

Tak Schooljaar Geboortejaar
Bevers 1e & 2e leerjaar 2011-2012
Welpen 3e & 4e leerjaar 2009-2010
Wolven 5e & 6e leerjaar 2007-2008
JVG's 1e, 2e & 3e middelbaar 2004-2005-2006
VG's 4e & 5e middelbaar 2002-2003
Seniors 6e middelbaar 2001

Wat drijft ons?

Deze herstructurering is er uiteraard niet zomaar gekomen. In het verleden kampten we met het specifiek probleem dat het aantal welpen de pan uit rees en dit voor de leiding een onhoudbare situatie werd. We zijn er nog altijd steevast van overtuigd dat het vormen van twee parallelle welpentakken toen voor de eenheid de beste optie was.
Al jaar en dag moeten we met spijt in het hart kinderen van dezelfde leeftijd splitsen bij het samenstellen van de parallelle welpentakken, met alle gevolgen vandien. Aangezien dit probleem van zoveel jaren terug met de ledenstop voor een groot deel verholpen is, vinden we het niet langer nodig om de welpen te splitsen. Met het nieuwe systeem moet er geen enkele leeftijd gesplitst worden en blijft iedereen van het begin tot op het einde van zijn scoutscarrière samen met zijn of haar leeftijdsgenootjes.

Met de reductie van enkele takken van drie naar twee jaar willen we de leeftijdskloof tussen de 1e en de 3e jaars kinderen inperken om op die manier nog gerichter op een bepaalde leeftijdscategorie te kunnen inspelen. Bovendien zorgt dit er ook voor dat enkele takken kleiner worden, wat de werking zeker en vast ten goede zal komen.
Zoals u in bovenstaande tabel ziet is men nog altijd JVG voor 3 jaar. We wouden zeker in 1 tak de 3 jaar behouden omdat we het belangrijk vinden dat zeker 1 keer gedurende de scoutscarrière jongere kinderen kunnen leren van de ouderen. Aangezien we de kinderen bij de JVG's laten kennis maken met techniekenwerking, patrouillewerking, staptochten en dergelijke hebben we bij deze tak de 3 jaren samen behouden, zonder dat hierbij kinderen uit de lagere school en die uit het middelbaar onderwijs in één tak zitten.

Er is hier lang en intensief over vergaderd, alle mogelijkheden zijn afgewogen ten opzichte van elkaar, ook bij andere scoutsen hebben we gepolst en we hebben uiteindelijk met de eenheid eensgezind beslist dat dit voor De Vleermuis de beste optie is om problemen op vele vlakken te verhelpen en de werking te optimaliseren opdat het voor lid en leiding nog aangenamer zou worden.

Wat verandert er precies allemaal?

De leiding is momenteel volop bezig met de uitlijning en vormgeving van de verschillende takken: welke kreten men zegt, welke technieken men moet aanleren, kortom wat men met welke leeftijdscategorie hoort te bereiken. Eens we hiermee klaar zijn en dit alles is goedgekeurd binnen de eenheidsraad, zullen we een infomoment organiseren voor een verdere uitleg in verband met de takwerking.

Nog vragen?

Eén adres: simia@devleermuis.be