Scoutsgroep 200e FOS De Vleermuis

Menu

Seniornieuws

Als allen om U heen zich reeds verloren achten en gij alleen de kop nog boven water houdt, als gij van niemand meer vertrouwen moogt verwachten en enkel op Uzelf als een rotssteen bouwt, als gij geduldig zijt en spoed en nijd kunt laten, als gij belogen wordt en U niet liegend wreekt, als gij de haat aanvaardt, dit zonder zelf te haten, U niet op Uw wijsheid roemt, noch van Uw deugden spreekt.
Als gij bij wijlen droomt, maar droom niet laat regeren, als gij gedachten hebt maar ook de daad vereert, als voor- en tegenspoed U beiden kunnen leren, dat gij de juiste maat van leven ‘s tol begeert, als gij berusten kunt wanneer een schurk Uw woorden verdraaid tot leugentaal voor simpelen van geest, als men het liefste in U komt vermoorden en gij met klaar gemoed van elke wond geneest.
Als gij Uw schoon bezit in ene hand kunt wegen en met een teerlingworp het noodlot zelf uitdaagt, verliest, maar U tot nieuw beginnen kunt bewegen en aan geen enkel mens Uw verlies gewaagt, als gij zowel Uw hart, Uw zenuwen en pezen, die reeds bezweken zijn, tot nieuwe driften tart en volhoudt tot het laatst, wanneer niets in uw wezen nog rechtstaat dan de wil, die koppig bijt: “VOLHARD!”
Als gij in schor bezit het lage in U kunt weren, aan ‘s konings dis de bedelaar indachtig zijt, als liefste vriend, noch felste vijand U kan deren, als gij verlangen kunt, doch scheiden zonder spijt, als gij de vlugge ren tegen de tijd kunt lopen en winnen kunt wat broze menselijke loon, dan staat het paradijs der aarde voor U open, en, wat nog beter is, dan zijt ge een man, mijn zoon.