Scoutsgroep 200e FOS De Vleermuis

Menu

JVG-nieuws

Deze zinnen zijn een aantal van de meest belangrijke waarden die wij je in de scouts willen meegeven. Lees ze maar eens goed!

Wet

Een scout is eerlijk

Een scout eerbiedigt de overtuiging van anderen

Een scout maakt zich nuttig

Een scout is een vriend van allen

Een scout is vriendelijk en hoffelijk

Een scout kan gehoorzamen

Een scout staat open voor de natuur en is milieubewust

Een scout houdt vol

Een scout is ijverig

Een scout is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en de anderen

Belofte

Ik beloof te trachten:
goed samen te werken in onze groep;
te leven naar de scoutswet en anderen te helpen waar en wanneer ik kan.