Scoutsgroep 200e FOS De Vleermuis

Menu

Bevers

Programma

Dit wordt eEn Spel INTeressant

Bevers

Hij komt, hij komt, hij komt er bijna aan,
Jawel de Sint, die lieve Sint, je ziet hem bijna staan!

joepie joepie joepie

D e Sint is sinds E nkele weken terug in ons landje. Hij is op Z aterdag 17 november to E gekomen in Ant W erpen, zoals julli E ontgetwijf E ld allemaal wel zullen hebben gezien op K etnet! S interklaas kwam na zijn lange reis uit S P anje vrolijk toe in de hav E n. Er werden vele L iedjes gezong E n en o N getwijfeld zingen jullie in de klas ook af en toe W el eens van “zi E ginds komt de stoomboot uit Spanj E al aan…”
Wat we natuurlijk ook niet mog E n vergete N is om zoals elk jaar flink op tijd onze S choen te zetten, liefst met een mooie brief aan de Sint en zijn P ieten. E E n lekker worte L tje of een suikerklontje voor zijn paard, is ook zeker niet M is. Misschi E n heeft he T zelfs al geloon D en kregen jullie r E eds lekkere koekjes, een chocolade V entje, marsep E in of sappige manda R ijntjes.
Oo K op de scouts zou h E t wel ee N s kunnen dat er ee N der volg E nde dagen eens een man met een mijte R langs komt. Du S vergeet maar niet om braaf te blijven…

Wat Dit wordt eEn Spel INTeressant
Waar Scoutslokaal
Wanneer Zaterdag 1 december van 14u tot 17u
Opgepast

Op komst bij: Bevers

Wanneer Wat Waar Opgepast
Maandag 1 juli tot zondag 7 juli
Paliseul
verdere info volgt